Finn din bolig

Etter salgsstart selges boligene til faste priser og førstemann til mølla. Prisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsel. Ved salgsstart følger særskilte regler.

Betalingsbetingelser
1) Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart kjøper har mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter bustadoppføringsloven (buofl) § 12. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i med hold av buofl. § 47.
2) Eventuelle endringsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Resterende del av kjøpesummen betales 3 dager før overtagelse.

Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av leilighet som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.
Dokumentavgiften utgjør kr. 45 850,- pr. bolig. For tinglysing av skjøte betaler kjøper tinglysningsgebyr med kr 585.-. For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr 585.- i omkostninger pr. pantedokument. Ved kjøp av parkeringsplass påløper dokumentavgift begrenset oppad til kr. 5 000,-. Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fast satt av offentlig myndighet.

Parkeringsplasser / Kjellerbod
Det medfølger 2 stk. parkeringsplasser i kjeller og en sportsbod på ca. 5 kvm.